Executive Committee

Advisors

Bhagirath Yogi
Nabin Pokhrel
Chiran Sharma
Sonam Chhiring Sherpa
Keshab Bhandari
Hari Kumar Gurung ‘Kaji’

President

Naresh Khapangi Magar

Senior Vice President

Shyam Luitel

Vice President

Dhrub Raj Aryal

General Secretary

Lila Man Serpunja

Secretary

Shiba Bhandari

Treasurer

Purna Gurung

Assistant Treasurer

Roshan Rai

Members

Narendra Basnet
Sujan Parajuli
Bhawana ‘Pariskrit’ Sunuwar
Nripesh Uprety
Shiba Tiwari
Chhatra Wanem
Januka Rai
Puspa Gurung

Central Representatives

Everest Gautam
Pramila Rai
Prakash KC
Phadindra Bhattarai
Devendra Kheres
Dinesh Pariyar
Devi Gautam
Milan Tamu